Tæt dialog med kunderne skaber de bedste resultater

Som konsulent for ProData Consult er Jakob Kjøller overbevist om, at vejen til succes for begge parter er en løbende og tæt dialog med de kunder, som skal høste gevinsterne af hans indsats. En væsentlig brik i konsulentarbejdet er at levere så rene kodelinjer som muligt, så andre nemt kan tage over

I sit arbejde som IT-konsulent og udvikler gennem ProData Consult har Jakob Kjøller stor fokus på vigtigheden af en tæt dialog med de brugere hos kunden, som skal nyde gavn af hans arbejde, og dermed i sidste ende opleve en lettere hverdag.

For tiden er han ved at lægge sidste hånd på en større selvbetjeningsløsning for PensionDanmark, som gør det hurtigere og lettere for pensionsselskabets kunder at bestille tid til fysioterapeut, kiropraktor og tilsvarende behandlingstilbud, som indgår i selskabets sundhedsforsikringer.

Jakob Kjøller er ikke uvant med, at de opgaver med softwareudvikling, han bliver tilbudt via ProData Consult, griber om sig, fordi kunderne tydeligvis ser en fordel i hans måde at gå til opgaven på. Som det tidligere var tilfældet under en kontrakt med en større bank, hvor samarbejdet fortsatte i tre år, har den nuværende opgave for PensionDanmark også vokset sig større.

"Både hos banken og nu hos PensionDanmark blev mine opgaver indledt med et kort kontraktforløb af få måneders varighed, men er i begge tilfælde blevet udvidet og forlænget gentagne gange," siger han.

Omdrejningspunktet for Jakob Kjøllers arbejde - såvel som konsulent som tidligere fastansat i forskellige job - er webudvikling. Det afspejler naturligvis en udvikling, hvor mere og mere af al den software, virksomheder selv benytter, eller gør tilgængelige for deres kunder, bliver betjent via webinterface. Men med mere end 20 års erfaring har han i årenes løb oparbejdet en god indsigt i de fleste programmeringsdiscipliner.

PARAT TIL ANSVAR OG TEAM LEAD ROLLE

Hans brede erfaring giver også en selvsikkerhed, som smitter af på hvordan han håndterer sit arbejde.

"Jeg kan mærke, at kunderne godt kan lide den måde, jeg går til mit arbejde på. Jeg går meget gerne ind i en diskussion om hvordan en opgave skal løses, men holder mig ikke tilbage med at sige min mening. Heller ikke hvis jeg i visse situationer har et andet syn end kunden på, hvordan opgaven kan løses," siger Jakob Kjøller.

Dermed siger Jakob Kjøller også, at han meget gerne påtager sig et ansvar og fører et givet projekt i mål i samarbejde med de øvrige konsulenter, som er tilknyttet samme projekt.

På trods af, at Jakob Kjøller har sine meningers mod i forhold til de kontrakter, han indgår, og de udviklingsopgaver, han påtager sig, understreger han, at han på ingen måde har nogen ambitioner om at gøre sig uundværlig.

CLEAN CODE HAR STOR BETYDNING VED OVERLEVERING

Den indstilling slår blandt andet igennem, når talen kommer ind på hvor ren og utvetydig, koden bliver skrevet.

Kode kan skrives på mange forskellige måder, og i sidste ende give det samme resultat. Men selv om programafviklingen giver det samme resultat, er det på ingen måde ligegyldigt hvordan koden bliver skrevet.

Når en udvikler på et tidspunkt skal bygge videre på andres arbejde, kan det have endog meget stor betydning hvor rent og stringent, forgængeren har udført sit arbejde, eller om denne har sjusket med sin kode.

"I mine øjne er det helt afgørende, at koden er skrevet klart, læsbart og utvetydigt. Det betyder langt mere hvor læsbar, koden er, end at den følger et bestemt programmeringssprog eller framework," siger Jakob Kjøller.

UUNDVÆRLIG UDEN AT VILLE VÆRE DET

Han slår fast, at selv om et udviklingsarbejde i princippet er afsluttet, vil ændrede behov ofte kræve tilretninger af det udførte arbejde.

"Som konsulenter og IT-folk i det hele taget er vi konstant inde i og ude af kodebaser. Det, jeg arbejder på i dag, kan der sagtens være en anden udvikler, som skal arbejde med om 14 dage," siger han.

Ved på den måde ikke at gøre sig uundværlig, mener han dog alligevel, at han efterlader sig et så tydeligt præg, at kunden ofte vender tilbage.

"Ved ikke at gøre mig uundværlig bliver jeg det paradoksalt nok alligevel, fordi rigtigt mange kunder foretrækker min måde at arbejde på. Jeg arbejder ikke for at sikre mig en fortsat kontrakt, men for at sikre, at andre kan arbejde videre på det, jeg har arbejdet med," slår Jakob Kjøller fast.

Med i tasken af arbejdserfaringer har han også rollen som ansvarlig for Developer Operations (DevOps). Hos banken, han arbejdede for, skulle resultatet af Jakob Kjøllers indsats på dette område danne basis for et nyt udviklingsmiljø, med tilhørende softwareværktøjer. Helt konkret skulle det anvendes i forbindelse med outsourcing af en række opgaver til Indien.

UDVIKLINGSMILJØ TIL HURTIG IGANGSÆTNING AF OFFSHORE-KONSULENTER

"Vi skulle onboarde otte indiske softwarekonsulenter. Og da det tager en uge at få sådan et udviklingsmiljø op at køre, er det en ret omkostningstung proces," siger Jakob Kjøller.

Han forklarer hvordan han og hans kolleger hos banken i København satte de nødvendige scripts op, som de indiske kolleger herefter kunne afvikle på deres maskiner, hvorefter maskinerne var klar til brug med Visual Studio.

"Det, der tidligere varede en uge, kunne nu gøres på et kvarter," siger Jakob Kjøller, som især finder den type opgaver interessante, da det drejer sig om konkrete problemløsninger. ”Ét er at kode på bestilling efter et skærmdump, som viser et ønsket resultat, noget andet er på egen hånd at arbejde sig frem til løsninger og forbedringer på små eller større forhindringer. Her er det det sidste, jeg brænder mest for," siger Jakob Kjøller.

Siden da begyndte hvad Jakob Kjøller betegner som den store rejse ud mod Microsofts cloud-platform, Azure. En rejse, som mange store virksomheder har været på gennem de senere år.

INTEGRATIONSPROCES SKÅRET NED FRA FEM KVARTER TIL TI MINUTTER

Med til beretningen om de fikse og tidsbesparende løsninger hører også en stribe software-tweaks, som Jakob Kjøller for en del år tilbage fandt frem til.

"Under arbejdet med et timeregistreringssystem, som skulle køre op mod et andet system hos det offentlige, sad vi med en integrationsproces, som tog en time og et kvarter at køre. Jo flere data, der blev tilføjet, jo tungere blev det. Så gjorde jeg nogle forsøg, klippede dele fra hinanden og satte sammen på en anden måde, og da jeg var færdig, var vi nede på mindre end ti minutter," fortæller Jakob Kjøller.

Under hans aktuelle kontrakt med PensionDanmark leder Jakob Kjøller et mindre team, som udgør ét af i alt fire spor i et større, samlet projekt.

"Her arbejder jeg sammen med to-tre repræsentanter for forretningsdivisionen, én intern softwareudvikler, foruden to andre, eksterne freelanceudviklere," fortæller Jakob Kjøller.

Han forklarer, at opdelingen i fire spor i høj grad skyldes EU's persondataforordning (GDPR) og hvor det spor, han selv er involveret i, har fokus på forretningsdata og ikke personfølsomme oplysninger.

AGIL UDVIKLING GØR DET MULIGT AT SMAGE PÅ SMÅ DELRESULTATER

Jakob Kjøllers overordnede syn på udviklingsopgaver er, at han foretrækker den agile arbejdsfacon, hvor selv små resultater løbende bliver testet for om de virker.

"Her er vi hele tiden nødt til, så at sige, at smage på resultaterne for at kunne slå fast om de giver værdi," siger han.

Jakob Kjøller medgiver, at mange virksomheder i de senere år er gået over til mere agile arbejdsmetoder hvad angår IT-udvikling.

"Men der er fortsat en del virksomheder, som, på grund af intern firmapolitik, holder fast ved store projekter, vandfaldsmodeller mv.," siger han.

Både personligt og arbejdsmæssigt trives Jakob Kjøller rigtigt godt med sin tilværelse som selvstændig freelancekonsulent, da han her kan vælge de arbejdsopgaver, han finder mest interessante, og sige pænt nej tak til opgaver, som lyder knapt så tillokkende.

"På den måde kan jeg koncentrere mig om at hjælpe kunderne med de opgaver, de skal have løst, mens jeg slipper for de mindre interessante, men pligtmæssige opgaver, som altid vil være en del af arbejdet som fastansat," siger han.

IDENTIFICERER SIG HURTIGT MED KUNDENS VIRKSOMHED

Trods titlen konsulent hører det med til billedet af Jakob Kjøller og hans skiftende opgaver, at han hurtigt identificerer sig 100 pct. med den virksomhed, han indgår en kontrakt med.

"Når jeg, som nu, arbejder for PensionDanmark, så er det den virksomhed og den opgave, jeg udfører her, jeg identificerer mig med," siger Jakob Kjøller.

Samtidig slår han dog fast, at han sætter meget stor pris på den indsats, ProData Consult gør, for at matche ham og hans kompetencer med interessante opgaver hos kunder med behov inden for hans ekspertiser.

Med i det billede hører også, at han i en normal situation, uden Covid-19, møder på arbejde i den virksomhed, han arbejder for, spiser frokost med kollegerne, deltager i møder, sociale arrangementer og hvad der hører med til livet som fastansat.

Det meget direkte engagement, som han selv og andre konsulentkolleger præsterer i de opgaver, de påtager sig, og de virksomheder, de arbejder for, påvirker også virksomhedernes prioritering af fysisk tilstedeværende konsulenter i forhold til nearshoring til Polen og andre østeuropæiske lande, samt offshoring til Indien og Fjernøsten.

"Når vi som konsulenter sidder lige ved siden af virksomhedens faste medarbejdere, som skal høste frugterne af vores arbejde, giver det mulighed for en helt anden og meget mere direkte dialog om opgaven. Det kommer naturligvis virksomheden og dens medarbejdere, og altså brugerne af vores arbejde, til gavn," siger han.

Jakob Kjøller mener, at den kendsgerning i de senere år har resulteret i en ændring af den opfattelse, mange virksomheder har af de forskellige muligheder for konsulentbistand til softwareudvikling.


Konsulent Jakob Kjøller

Med mere end 20 års erfaring har Jakob Kjøller et godt kendskab til de fleste discipliner inden for softwareudvikling. Hans særlige styrke ligger i webudvikling, som han for størstedelens vedkommende har beskæftiget sig med, både i tidligere job og i sin nuværende rolle som selvstændig konsulent.

Selv om han har ladet sig registrere hos flere forskellige konsulentvirksomheder, er det i praksis ProData Consult, som formidler de konsulentopgaver, han påtager sig. ProData Consult sætter sig ind i konsulenternes styrker og kompetencer, og kender samtidig kunderne og følger disses behov, m.h.p. at matche kunder og konsulenter bedst muligt.

"ProData Consult er både hurtigere end konkurrenterne, og skaffer mig også de mest interessante kontrakter," siger han.