Freelance er fremtiden - men er det for alle?

Der er en stigende tendens i antallet af IT-professionelle, der søger mod at blive uafhængige freelancekonsulenter. Flere og flere søger en projektorienteret arbejdsform, som giver mulighed for udelukkende at arbejde indenfor det specifikke område, man har specialiseret sig i. Men det kræver noget helt særligt, at få succes som freelance IT-konsulent.

Antallet af freelancere er kraftigt stigende

Vi bliver bombarderet med begreber som gig-economy, platformsøkonomi og freelanceøkonomi, og vi ser i højere grad en tendens, hvor flere søger væk fra den gængse lønmodtager arbejdsform og mod en mere individuel og uafhængig arbejdsform. Eksempelvis viser statistikker fra USA, at freelancere udgør ca. 35% af det totale arbejdsmarked, og man spår at det tal kan udgøre 50% i 2027. Samme tendenser tegner sig ligeledes i Europa. Freelance er fremtiden.

Men selvom flere og flere springer ud som herre i eget foretagende, kræver det noget særligt at lykkes som IT-freelancekonsulent i det lange løb. For selvom det måske er populært og lyder flatterende at være freelancer, skal man være opmærksom på nogle af de krav, virksomhederne stiller til eksterne IT-konsulenter.  

Succesfulde IT-freelancere er specialister

Selvom markedet for alle typer af freelancing vokser kraftigt, ser vi dog stadig, at når det gælder markedet for IT-freelancere, så er det de højt specialiserede, der er mest efterspørgsel efter i markedet. Oftest er det specialisterne, som kan leve op til de krav, kunderne har til en ekstern ressource.

Den altafgørende fællesnævner for disse krav er en faglig ballast, specialistviden og stor erfaring indenfor det bestemte område, hvor kunden har behov for hjælp. En god IT-konsulent skal have en tung faglig viden, være modstandsdygtig og turde stå på mål for det færdige arbejde. Man skal trives under et stort forventningspres og være i stand til at lande i en organisation og levere fra første dag.

Kundefokus er alfa og omega

Udover den faglige tyngde forstår de bedste IT-konsulenter også, at løsningen af opgaven altid vil være konsulentens primære funktion og berettigelse, og fokus bør derfor først og fremmest være på opgaven og kunden. Det handler om at lytte til kunden og få en forståelse for, hvad de forventer og forestiller sig. De dygtigste konsulenter har en evne til allerede fra starten at kunne visualisere det endelige resultat for et projekt, samt at være i stand til at gennemskue og pin-pointe de problemstillinger, projektet vil bringe. Denne bestemte evne kommer først med en vis mængde erfaring og stor faglig baggrundsviden.

Læs: Tips fra en kollega: "fleksibilitet er en klar fordel"

Konsulenter som ligeledes evner at være fleksible og omstillingsparate, er de mest succesfulde. Det er en klar fordel at have et mind-set og tilgang, der gør, at man kan modstå det relativt større forventningspres samt manøvrere i en kontekst med et hav af forskellige interessenter og sociale spil, som er i gang ude i virksomhederne.

Vigtigheden af kommunikation

Gode kommunikationsfærdigheder skaber altid det bedste resultat. Konsulenter bliver bragt ombord pga. deres indsigt og erfaring og skal derfor være i stand til at rådgive om tekniske og komplekse emner indenfor IT samt kommunikere deres ideer til kunder – det er afgørende for at projektet lykkes.  Evnen til at kommunikere betydningsfulde budskaber simpelt og præcist, og altid tilpasse kommunikationen til modtager i en kontekst med et højt kompleksitetsniveau, er derfor mindst ligeså vigtig som ”hårdere” tekniske færdigheder.

Kræver den rette støbning

På det mere personlige plan skal man trives med den større risiko, der er forbundet med freelancearbejde og være parat til at indtage en mere udsat rolle, end man har som fastansat. Freelancekonsulenter er ikke tryghedsnarkomaner.

Derudover kræver det et bestemt drive og en passion for ens arbejde - og især for det projekt, man har påtaget sig. Den gode konsulent animeres af udfordringer og villykkes med sine projekter.

Læs: 5 personlighedstræk, der kendetegner en god freelancekonsulent

Sidst, men ikke mindst, er det en fordel at være i besiddelse af en grundig og ærekær tilgang til sit arbejde, der er kendetegnet ved, at man sætter sig ind i tingene og altid leverer gennemførte resultater til tiden. Den succesfulde konsulent er derfor professionelt indstillet.

Kan du genkende dig selv i ovenstående, og kan du leve med det pres og den usikkerhed, der er forbundet med rollen som freelancekonsulent, så har du sandsynligvis potentialet til for at blive succesfuld som selvstændig freelance IT-konsulent.

Læs: 6 gode råd til at springe ud som freelancer