5 personlighedstræk der kendetegner den gode konsulent

Som freelance konsulent lever man en tilværelse, som er omskiftelig og konstant udfordrende. Derfor skal man også være lavet af en særlig kaliber, hvis man vil have succes. Og selvom der ikke er en fast formular på succesfulde konsulenter, er der alligevel nogle typiske personlighedstræk, der oftest går igen hos de bedste. Her er nogle af de typiske personlighedstræk, der kendetegner en god freelance IT-konsulent. 

Du hviler i dig selv

Når du kommer som konsulent i en ny organisation, har din udstråling stor betydning for, hvordan du kommer bedst fra start i dit forløb hos organisationen. Hvis du udstråler, at du ved, hvem du er, og hvad du står for – både professionelt og personligt, bliver folk lettere draget til dig. Når du hviler i dig selv, er folk mere tilbøjelige til at se dig som en troværdig sparringspartner, fordi du automatisk har en ro omkring dig og i dit arbejde. En del af denne egenskab er også, at du forstår, hvornår det er nødvendigt at træde i karakter, og hvornår det ikke er.

Du viser engagement

Du brænder for det, du laver, og du har en positiv og smittende attitude over for de udfordringer, du og dine kollegaer står over. Din passion for dit fag og det projekt, du har påtaget dig, er ikke til at tage fejl af. Og du er ikke bange for at vise dit engagement gennem hele forløbet – fra det indledende interview til dit projekt afsluttes.

Dit tydelige engagement påvirker dem, du arbejder sammen med, og det løfter både samarbejdet men også energien. Du har en ’can-do’ attitude, hvilket giver kunden tryghed i at vide, at du har kompetencerne og evnerne til at bringe din opgaver helt i mål.

Du er selvbevidst og har selvindsigt

De fleste, der hviler i sig selv, er også mere tilbøjelige til at have stor selvbevidsthed og selvindsigt. Og det er vigtige egenskaber som freelance konsulent, da det er afgørende, at du er fortrolig med dine begrænsninger og desuden åben og ærlig omkring dem.

Du ved altså præcis, hvad dine stærkeste sider er, og du evner at fremhæve dem behørigt. Modsat er du også bevidst om og kan kompensere for dine svage sider og er ærlig herom. Som en god konsulent er du selvfed på en ydmyg måde, så man får et tydeligt billede af, hvor dine spidskompetencer ligger, og hvad du kan bringe af værdi til en kunde.

Du er god til at forventningsafstemme

Flere gange i processen fra jobsøgning til jobstart vil der være behov for at forventningsafstemme. Derfor ved du også, hvornår der er behov for at justere både dine egne forventninger, men også konsulenthusets og kundens. Hvis du er god til at forventningsafstemme i hele forløbet, undgår du nemmere mulige konflikter, og en god konsulent kendetegnes også ved, at du formår at komme ubesværet i gennem disse processer.

Du er professionel

Professionalisme er helt naturligt også et genkendeligt karaktertræk hos gode freelance konsulenter. Du er professionel fra A-Z i dit virke. Du sætter dig ind i tingene både inden konsulent-interviewet, men også inden du starter i en ny opgave. Du sætter kundens behov før dine egne, og du ved din fornemst opgave er at skabe værdi for kunden.

At du er professionel, handler også om, at du behandler dit team ligeværdigt og ikke omtaler andre nedværdigende. Du følger tingene til dørs og gør det, du siger, og du kan tåle at få kritik. Du ved, hvordan du bedst begår dig med branchens mange hatte på, så du efterlader det bedst mulige indtryk.