Sådan håndterer du konsulent-interviewet

Når man arbejder som freelance konsulent, følger et helt bestemt kodeks for, hvordan man når fra at være nålen i høstakken til at blive hyret ind til den gode opgave. En vigtig del af denne proces er konsulent-interviewet, som er konsulentens første mulighed for at give et godt, personligt førstehåndsindtryk. Men hvordan forbereder man sig bedst muligt, og hvordan håndterer man selve interviewet? Her får du nogle tips til hvad man bl.a. skal tage højde for, når man forbereder sig til sit interview.

Sæt dig ind i organisationen

Før interviewet er det vigtigt, at du får en forståelse af, hvilke slags organisation og projekt du har med at gøre. På den måde får du også en idé om, hvordan du bedst muligt gør dig relevant i forhold til det, kunden har brug for. Det er derfor en fordel at undersøge forud for interviewet, hvem der deltager i samtalen, og hvordan de relaterer sig til projektet. Det er ligeledes en fordel, hvis du på forhånd har kendskab til relevante problemstillinger eller initiativer, der er i organisationen. Ud over at det gør det nemmere for dig at navigere til interviewet, så fremstår du også forberedt og giver derved kunden et indledende positivt indtryk.

Det er også vigtigt, at du som konsulent gør dig nogle overvejelser om, hvordan du tager dig ud til samtalen. Undersøg om virksomheden har en dresscode, som du bør følge til samtalen. Uanset om der er en dresscode eller ikke, er det altid vigtigt, at du fremstår velklædt.

Lige til sagen

Til konsulent-interviewet er det alfa og omega for kunden, at de får en klar fornemmelse af, hvilke kompetencer du besidder, og hvordan du vil kunne løfte opgaven. Som konsulent skal du altså være forberedt på, at omdrejningspunktet for interviewet er hårde facts frem for bløde værdier. Der er ofte en nøgtern og konsekvent tilgang til konsulent-interviewet, og kunden vil gerne hurtigt til sagen. Forvent derfor ikke, at du skal i gennem den typiske smalltalk, men vær i stedet klar til at give en hensigtsmæssig præsentation af, hvordan du kan hjælpe kunden.

Forbered en skarp pitch

Grib chancen, når taletiden er din. En af de bedste måder at gøre det på, er ved at forberede en skarp pitch, som kort og præcist fremhæver dine relevante erfaringer og kompetencer.

Vær forberedt på at kunne fortælle uddybende og substantielt om tidligere opgaver, som du har løst. Her er det en god idé at tage udgangspunkt i opgaver, som er i tråd med den, du står overfor, så kunden kan drage parallel mellem opgaverne.

Det er desuden nærliggende, at du fremlægger din pitch med udgangspunkt i kundens udlægning af projektet. Byd ind på de konkrete facts, som kunden giver og brug dem som springbræt til at gøre din pitch så relevant som muligt. Udover at præsentere konkrete opgaver, kan du med fordel fremhæve, hvilke problemstillinger du tidligere er stødt på, og hvordan du håndterede dem. Det handler hele tiden om at fremhæve, hvilken erfaring du medbringer til projektet.

Vær ærlig og ydmyg

Til selve interviewet er det helt centralt, at du ekspliciterer, hvis dine kompetencer ikke stemmer overens med kundens forventninger. Du bør desuden være ydmyg og udvise interesse over for kunden. Det handler om at lytte til det der bliver sagt, være afventende og byde ind, når der bliver lagt op til det. Det er også vigtigt, at du formår at relevantgøre dine svar og holde dig til emnet. Hvis du har nogle afklarende spørgsmål, kan du med fordel stille dem afslutningsvis. Det viser også kunden, at du har en interesse i den givne opgave, og det giver dig samtidig en mulighed for at afdække kundens setup; hvilke kode er det, hvilke platform bruger de eller lign.  

Helt generelt handler det om, at du viser, at du har sat dig ind i kundens organisation på forhånd, og at du er bevidst om, hvordan du kan hjælpe organisationen. Hvis organisationens koncernsprog er engelsk, skal du være forberedt på at kunne gennemføre interviewet på engelsk, hvis det er nødvendigt. Du bør altså være omstillingsparat og transparent gennem hele processen at give kunden konkrete, relevante eksempler på, hvad du kan løfte, og hvorfor du passer på opgaven og organisationen.