Kom godt fra start i dit nye projekt

Som ekstern konsulent er det vigtigt at komme godt fra start i en ny opgave. Forretningskonsulent Allan Leth udpeger her nogle centrale elementer, der skal til for at lande i en ny organisation og gøre et positivt indtryk fra første dag.

Interview med Allan Leth, Forretningskonsulent med 10+ års erfaring som ekstern konsulent, i opgave for ProData Consult

Forbered dig på organisationen

Når man er freelance konsulent, er det afgørende, at man evner at lande i en ny opgave og levere værdi fra start. Det kræver, at man hurtigt får en forståelse for de opgaver og den organisation, man står over for. Ifølge Allan Leth, der har mange års erfaring som ekstern konsulent, kræver det et solidt forarbejde, før man starter hos kunden:

”Inden min opgave starter, sætter jeg mig grundigt ind i kundens organisation. Hvilken slags organisation er det, hvilke interessenter er vigtige og hvem skal jeg skabe gode relationer til for at lykkes med min opgave. Hvis du skal bruge for lang tid i starten på at sætte dig ind i organisationen, får du et problem.”

Ifølge Leth er det helt centralt, at man undersøger forholdene i organisationen, inden man starter. Det giver dig mulighed for hurtigere at skabe de rigtige forbindelser og få løst dine problemstillinger, samtidig med du får et bedre indblik i, hvordan processer og arbejdsgange er skruet sammen. For at få den indsigt inden man starter, handler det om at aktivere sit netværk.  

”Hvis man kender nogen i sit netværk, som er eller har været i organisationen, så sørg for at få taget en samtale med dem. De vil kunne give dig noget af den viden, du skal bruge for at vide hvor fokus skal være, og hvor skoen kan trykke i organisationen,” forklarer Allan Leth.   

En god forberedelse giver et åbenlyst forspring. Men derudover bliver det også langt hurtigere tydeligt for kunden, at man har indsigt i organisationen og ved hvordan arbejdsgangene fungerer, hvilket giver kunden den nødvendige tryghed og tillid fra starten af.

Skab de gode relationer

Der stilles store krav til eksterne konsulenter. Groft skitseret oplever man oftere at en introduktion består i at få stukket en computer i hånden, udpeget et skrivebord og så kan man ellers gå i gang. Det er vilkårene som ekstern konsulent, og det skal man kunne håndtere. Det stiller krav til konsulentens selvstændighed og gennemslagskraft. Og den gode start er ikke kun afhængig af forberedelse, men også af hvordan du skaber relationerne, når din opgave er startet. Og ifølge Leth skaber man ikke relationerne bag skrivebordet. Man skal hurtigt ud af busken og rundt i organisationen for at skabe stærke relationer til de nøglestakeholdere, der har indflydelse på ens projekt eller opgave. 

”Det kan være en kunst at skabe gode relationer på kort tid. Men det er en nødvendighed som ekstern konsulent. Jeg oplever mange, der forsøger at skabe relationerne via e-mails. Men det holder ikke. De gode relationer skaber du ved at komme ud i organisationen og møde folk ansigt til ansigt.”

Som ekstern konsulent skal man huske at minde sig selv om, at man ikke er fastansat i organisationen. Det kan betyde, at man i visse organisationer skal have en mere diplomatisk tilgang til at danne sine relationer.

Forstå kundens ønsker og skab værdi

Først og fremmest skal man levere værdi til kunden. Man bliver hyret ind på den faglige og leverancemæssige værdi, man kan bringe til organisationen, men man leverer også noget personlig værdi, og det er vigtigt, at der er en balance.    

Ifølge Allan Leth handler det grundlæggende om at være selvstændig, men med et konstant øje på kundens egentlige behov. Det handler om at være opmærksom på, hvad der er mest givende for kunden, hvilken kan betyde, at man må påtage sig andre opgaver, end dem der indledningsvis stod i opgavebeskrivelsen. Desuden bør man have en ydmyg tilgang og ikke være alt for frembrusende. Hvis man udviser åbenhed og lytter dobbelt så meget, som man taler, viser man et engagement, som er med til at skabe et tillidsbånd, fordi organisationen føler sig hørt og forstået:

”Hvis man kommer buldrende uden lige at stikke en finger i jorden for at få en forståelse for kundens ønsker, kan det give et meget negativt indtryk, fordi det kan virke alt for turbulent,” forklarer Allan Leth.    

Selvom man skal være påpasselig med ikke at virke for frembrusende, skal man stadig turde udfordre på områder, hvor der er potentiale for forbedringer. Men forudsætningen for at kunne udfordre er i første omgang, at man har lyttet til kunden og har taget sig tid til at forstå den givne situation. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at man handler på det man siger.

”Hvis man bare snakker og snakker, og man aldrig følger opgaverne til dørs, mister kunden hurtigt tilliden. Man skal være lydhør og ærlig i sin tilgang, samtidig med man eksekverer - så kommer man længst,” afslutter Allan Leth.