Hvad er SAFe®?

Den første udgave af Scaled Agile Framework® (SAFe®) blev introduceret tilbage i 2011. Over tid har rammeværket udviklet sig, og siden oktober 2018 har den nyeste version været 4.6. Fra januar 2020 bliver denne afløst af version 5.0. Men hvad er SAFe, og hvordan er det tiltænkt at skabe værdi for organisationerne? Her får du en kort introduktion til rammeværket. 

Opdatering: En ny version af SAFe er på vej. Version 5.0 af rammeværket er sat til release i januar 2020.

SAFe 5.0 repræsenterer et nyt styresystem til at drive forretning under konceptet ’Business Agility’. Tankegangen bag det opdaterede rammeværk er at agil produktlevering alene, ikke er nok i en globaliseret verden med hurtige markeder, disruption, og det stadigt stigende tempo inden for teknologisk innovation. Det er derfor alfa og omega at virksomheder kan agere agilt i dag.

Her følger en kort oversigt over de nyeste tilføjelser samt ændringer til rammeværket:

Hvad er nyt:

  • Nyt rammeværk ”tema”: ’Business Agility’ – Ny oversigt med de syv kernekompetencer, der muliggør Business Agility. Alle syv er til stede i Large Solution og Portfolio konfigurationerne.
  • Nyt ikon: ’Measure and grow’ – A way to En made hvorpå man I virksomheden kan måle agiliteten og hvordan man kan accelerere vækst og forbedre generel økonomiske udvikling.
  • To nye kernekompetencer: ’Continuous Learning Culture’ & ’Organizational Agility’ – Continuous Learning Culture fokuserer på hvordan man bliver en læringsinstitution, hvordan man altid kan forbedre sig, samt hvordan man fremdyrker en innovationskultur. Organizational Agility fokuserer på at integrere Lean og Agile-metoder i alle niveauer af organisationen med et udgangspunkt i mennesker.
  • ’Customer centricity’ – Øget fokus på kunden i alle konfigurationer. ARTs er nu organiseret omkring den værdi, kunderne får.Hjørnestenen i Essential SAFe-konfigurationen.
  • ‘Design thinking’ – En del af Customer centricity. Dette koncept præsenterer en ny fremgangsmåde til produkt og løsningsudvikling, samtidig med at det giver nye måder til at måle kundesucces.
  • Nyt kerneprincip – I sammenhæng med det øget kundefokus har man tilføjet et tiende kerneprincip: Organize around value.

Hvad har ændret sig:

  • Ny revideret konfiguration: ’Essential SAFe’ – Team og Program-niveauerne er blevet kombineret ind i et niveau. Før tog programniveauet udgangspunkt i ARTs, mens Teamniveauet omhandlede menneskene, der arbejder på ART’s. Denne tætte sammenhæng fremgår nu mere tydeligt i modellen.
  • Fem reviderede kompetencer – Team and Technical Agility er blevet omskrevet. DevOps er omdøbt til Agile Product Delivery og omorganiseret. Lean Portfolio Management er blevet omskrevet og omorganiseret. Business Solutions & Lean System har fået en større opdatering og er blevet omdøbt til Enterprise Solution Delivery. Lean Agile Leadership er blevet omskrevet og omorganiseret.
  • Generel omorganisering af komponenter – De fire konfigurationer af SAFe er blevet opdateret for at afspejle det nye ’look and feel’ af 5.0-versionen. Kernekomponenter og mennesker findes nu på venstre side af modellen.
  • Implementation Roadmap – To nye kurser er tilføjet. ’Sustain and Improve’ er blevet omdøbt til ’Accelerate’.

Scaled Agile Framework® (SAFe®) er et skalerbart og konfigurerbart rammeværk, der hjælper organisationer med at levere nye produkter, services og løsninger med mest mulig kvalitet og værdi og på den mest effektive og langtidsholdbare måde. SAFe kan tilpasses organisationens eget behov og situation. Det kan understøtte små virksomheder med 50-100 ansatte, men kan også skaleres til at være anvendeligt for store komplekse organisationer med flere tusinde ansatte.

Ifølge Scaled Agile, der står bag SAFe, beskriver rammeværket de roller, ansvarsområder, genstande og aktiviteter, der er nødvendige for at implementere lean-agile-udvikling. Rammeværket er baseret på viden og erfaringer og har en gennemprøvet tilgang til at udvikle komplekse systemer og software efter en lean-agile tankegang.

I overordnede termer giver SAFe opskriften på, hvordan man skalerer den agile praksis fra teamet til programmet og på tværs af hele organisationen, således man er i stand til at levere hurtigere og bedre resultater. Rammeværket tager desuden udgangspunkt i, hvordan medarbejdere organiseres i forhold til at skabe værdi, så leverancer og værdiskabelsen sker mest effektivt og uden forsinkelser og bureaukrati, som man kan opleve i en traditionel hierarkisk organisationsstruktur. Samtidig giver SAFe metoder til at styre afhængigheder og skabe gennemsigtighed på tværs af teams, programmer og værdistrømme, men også hvordan man måler og styrer de agile teams performance og arbejde, og hvordan man hjælper teamet med at forbedre sig uden at skabe yderligere forhindringer. 

Ifølge Scaled Agile giver SAFe også svaret på, hvordan man skaber et organisatorisk miljø, der fostrer samarbejde, innovation og løbende forbedring. Det forklarer, hvordan man arbejder aktivt med at skabe en kultur, der kan tolerere, at man fejler og som belønner villighed til at tage risiko og til at lære.  
Figuren ovenfor illustrerer SAFe® Portfolio. Men der findes i alt 4 forskellige konfigurationer af SAFe-modellen: ’Essential SAFe’, ’Portfolio SAFe’, ’Large Solution SAFe’ og ’Full SAFe’. Det giver organisationerne mulighed for at starte forsigtigt og herefter udvide arbejdet med rammeværket som behovet øges.   

Scaled Agile Framework er et rammeværk, hvis formål er at synkronisere samarbejde og leverancer på tværs af adskillige agile teams. Ifølge Scaled Agile bidrager SAFe blandt andet til, at organisationens agilitet forbedres dramatisk, produktiviteten accelererer, time-to-market forkortes, kvaliteten øges og medarbejderinvolveringen stiger.


SAFe® og Scaled Agile Framework® er registrerede varemærker tilhørende Scaled Agile, Inc.

Modellen er reproduceret med tilladelse fra © Scaled Agile, Inc.

Kilder: 
SAFe®4.5 introduction – Overview of Scaled Agile Framework for Lean Enterprises, A Scaled Agile, Inc. White Paper, August 2017 
Website: http://www.scaledagileframework.com

Version 5.0: https://v5preview.scaledagileframework.com/#