Konsulent CV’et: Sådan formidler du dine kernekompetencer

Et CV er konsulentens adgangsbillet til den gode opgave. At udarbejde et perfekt konsulent CV, der bringer dig ind til det altafgørende interview, er derfor vigtigt. Her giver sourcing manager Claus Schack en række råd, du bør huske, når du udarbejder dit CV som konsulent.

Husk målgruppen

Som konsulent skal dit CV igennem adskillige led, før du er klar til en opgave. I hvert led sidder oftest personer uden samme faglige indsigt som dig og agerer gatekeeper for, om du skal fortsætte i processen eller ej. Og det kan være en blandet flok. Det kan blandt andet være, HR, rekrutteringsfolk, ressourceafdelinger, indkøb/procurement og andre koordinatorer. Selv jurister og økonomer kan være gatekeepers. Disse gatekeepers sidder både hos det konsulenthus, du samarbejder med, men også hos den virksomhed, du forsøger at komme i opgave hos. Og får du ikke formidlet dit CV, så dine gatekeepers forstår det, er du ude af kapløbet om den gode opgave, før det overhovedet er begyndt. Men hvordan optimerer du dine muligheder for at komme igennem processen?

Start med at erkende, at din faglige viden ikke er almen kendt. For det er den ikke – slet ikke hvis du er IT-konsulent. Det er desværre en udbredt forestilling, og det er roden til den største kommunikationsbrist, når man arbejder med formidling via et CV. Mange ender i en kompleks smøre af tekniske udredninger og forklaringer, som kun efterlader flere spørgsmål end svar - og det går ikke!  

Så hvordan sætter du dine gatekeepers i en situation, hvor de kan træffe et rationelt og logisk valg uden at have forståelse for dit fagområde? Det hele handler om retning, og den måde du præsenterer data på i dit CV for målgruppen. 

Hvor står du fast, når der er stormvejr?

Starten på et godt konsulent CV starter med en skarp definition af, hvad du er, og hvad du kan. Skær ind til benet og find frem til kernen i dit kompetencesæt. Hvor står du fast, når der er stormvejr?

Klarlæg hvilke kompetencer du er ekspert i, og i hvilken rolle(r) du har excelleret i de seneste 3-5 år. Det er afgørende, at kernen i dit CV tager afsæt i dine seneste erfaringer.

Betyder det så, at du ikke kan være ekspert i noget, du har arbejdet med for 5-10 år siden? Jo, det kan sikkert godt lade sig gøre. Men de fleste gatekeepers vil være tøvende med at betragte dig som specialist, hvis din erfaringen indenfor den givne kompetence ikke er frisk og nutidig i erindring og håndtering – derfor bør kernen i dit CV være baseret på de seneste 3-5 år. 

Skær desuden al overflødig information af vejen, der kan skabe støj. Når du har fundet ind til kernen, har du også fundet retningen på din profil. Lad det være dit referencepunkt gennem hele dit CV. Herefter handler det om at påvise, at du rent faktisk kan stå fast, når stormen tager til – selv så personer uden samme faglige viden også er overbevist.

En datadisciplin

Dit CV skal tydeligt og objektivt fremføre dine kernekompetencer. Det er en datadisciplin. Der skal være troværdig sammenhæng mellem de kompetencer, du hævder at have, og de erfaringer du har – det hele skal støtte op om retningen i din profil.

Du skal kort sagt føre en empirisk bevisførelse for dine kernekompetencer igennem CV’et. Data i dit CV skal have retning og efterlade et klart og ensartet budskab. Det efterlader mindre subjektivitet for læseren, og du får dermed et mere objektivt, troværdigt og også sandfærdigt CV.

Skriv på en simpel og forståelig måde og undgå indforståethed. Anvend de samme begreber og fagudtryk gennem hele CV’et og vær ikke bange for at sætte tyk streg under de kernekompetencer, der kendetegner retningen på din profil. Der skal repetition til, for at du objektivt kan argumentere for din status som specialist overfor dine gatekeepers.


De tre essentielle dele i et konsulent CV

Et godt konsulent CV består hovedsagligt af 3 byggesten: Et resume, en kompetenceliste og projekterfaring.

1) Resume

Skab retning fra starten med et skarpt resume. Introducer din helt overordnede rolle, dine kompetencer og de faglige begreber, du vil henvise til og fremhæve gennem hele CV’et. Det er i resuméet, at du sætter retningen for hele CV’et. Sæt derfor scenen skarpt, men på et overordnet niveau. Undgå lange komplekse beskrivelser, men hold det kort og kontant og skær ind til kernen i din profil – 12-15 linjer gør tricket – ikke mere.

2) Kompetenceliste

Opbyg en let overskuelig kompetenceliste, der hurtigt fremhæver dine ekspertkompetencer. Fremhæv på hvilket niveau, du bestrider kompetencerne, angiv hvornår du sidst har anvendt kompetencen, og hvor mange år du har arbejdet med den. På den måde får du hurtigt opstillet et overskueligt datasæt, der understøtter retningen for din profil.

3) Projekterfaring

Uddyb din projekterfaring og start med dit seneste projekt. Sørg for at alt understøtter den overordnede retning på din profil. Det gælder både i overskrifter og den uddybende tekst. Det er i projekterfaringen, du fremlægger en empirisk bevisførelse for dine påstande i resumeet og kompetencelisten.

Helt konkret bør du i projekterfaringen fremvise perioden for projektet, kunden/arbejdsgiveren, en projektbeskrivelse, anvendte teknologier og den rolle du bestred.

I selve projektbeskrivelse skal du fokusere på, hvad DU har lavet. Undgå generelle beskrivelser om den afdeling du var en del af og andre informationer, der ikke omhandler dine kompetencer. Fokuser på at uddybe, hvordan du har arbejdet med projektet, og hvilke kompetencer der er bragt i spil i løbet af projektet.


Afslut med et kvalitetstjek

Gennemgå afslutningsvis dit CV. Krydstjek hvert afsnit i CV’et og kontroller at alt peger i samme retning. Hvis du er lykkedes med dette, har du et stærkt sammenhængene CV bestående af ensrettet data, der alt sammen formidler det samme budskab. Selvom forskellige personer læser dit CV, vil de nå den samme konklusion – og det er netop det, der er formålet med et godt konsulent CV.