Fremtidens testleder

Der stilles i stigende grad flere krav til testlederens evner og kompetencer. Fællesnævneren er at favne fagligt bredere, end tilfældet er i dag.

Som alt andet er testlederens rolle i konstant bevægelse. Kravene i de store organisationer er blevet skærpet gennem årene, og det bliver ikke anderledes i fremtiden. Her fremhæver Martin Skovgaard, produktdirektør i ProData Consult, nogle af de tendenser, som han forudser kommer til at præge testlederens rolle i fremtiden.

Forretningsforståelse er et must

En gennemgående udfordring for testlederen er et øget krav til at kunne forstå forretningen på et højere niveau. Systemerne, og den forretningsviden der ligger bag dem, bliver stadig mere kompleks, og det nødvendiggør, at testlederen er i stand til at udfordre og kvalificere system- og brugerkrav overfor forretningen i langt højere grad, end det har været tilfældet tidligere.

”I nogle projekter er forretningen så presset på ressourcer, at testlederne bliver det naturlige aflastningspunkt i forhold til definere og indhente krav til systemerne. Det kræver et dybere kendskab til forretningen,” forklarer Martin Skovgaard.

Et dybere kendskab til forretningen er mere eftertragtet end tidligere, og Martin Skovgaard spår desuden, at testlederne i fremtiden bliver endnu mere domænespecifikke - som man eksempelvis har set med projektledelses-disciplinen.

”Vi vil i fremtiden se mere forretningsmæssigt rendyrkede testledere. Nogle vil specialisere sig indenfor finansindustrien, andre indenfor energisektoren, men ens for alle bliver det: Der stilles større krav til forretningskendskab,” uddyber Skovgaard.

Agilitet og automatiserede test

Udbredelsen af agile projekter og programmer, især hos de store virksomheder, betyder, at testlederen i højere grad skal kende til det at arbejde agilt og dokumentere herefter.

”Det er ikke atypisk, at testledere eksempelvis skal være Scrum Master-certificeret for at opfylde IT-organisationernes krav til kompetencer. Tidligere var kendskab til agile principper nok, hvorimod mange virksomheder ikke stiller sig tilfreds med det i dag,” forklarer Martin Skovgaard.

Virksomhedernes øgede mængde af agile programmer og projekter afføder også flere korte, iterative udviklingsforløb. Det øger nødvendigheden for flere test og i særdeleshed regressionstest i projekterne.

”Selvom regressionstest typisk ikke er det mest sexede, man som testfaglig ynder at beskæftige sig med, så er det uundgåeligt for at sikre kvaliteten. En højere frekvens af releases kræver en højere frekvens af testgennemløb”, forklarer Martin Skovgaard.

Flere testgennemløb kalder typisk på en automatiseret testtilgang, da der er tale om mange gentagelser af de samme testscenarier. Af den grund vil der fremadrettet blive stillet større krav til testlederens viden indenfor automatiserede test - en disciplin som kan være relativ teknisk orienteret.

IoT

Et andet begreb, der fremadrettet vil trænge sig ind i testlederens faglige sfære er IoT (Internet of Things, red.). Test af indlejret software på IoT devices vil medføre helt andre krav til miljøer og data, og derfor vil cloud services som eksempelvis Xamarin Test Cloud vinde frem. Det betyder, at testere og testledere fremover skal være i stand til at begå sig i flere værktøjer end ”blot” det klassiske teststyringsværktøj.

Operationel del flyttes

I fremtiden skal testlederen også i højere grad hilse nearshoring velkommen. Selvom mange skandinaviske virksomheder stadig holder de koordinerende og ledende roller hjemme, forudser Martin Skovgaard, at de operationelle testroller i større omfang end i dag flyttes, eksempelvis til Polen. Nearshoring stiller krav til, at man har styr på sin dokumentation, så testforløbet får den fornødne kvalitet - både i forhold til testanalyse og testdesign.

”Som testleder er du nødt til at hilse nearshoring velkommen. Det betyder testlederen skal have større fokus på koordinering, på kvaliteten og på omfanget af den dokumentation, der ligger til grund for testen,” fortæller Skovgaard.

Afslutningsvis fremhæver produktdirektøren, at en mere global distribueret struktur også kalder på en testleder med stærke kommunikative, interpersonelle og organiseringsmæssige kompetencer. Den fremtidig testleders personlige karaktertræk, tilnærmer sig derfor i disse tider de karaktertræk, man typisk har værdsat hos projektlederen.


Blå bog:

Navn: Martin Skovgaard
Alder: 34
Udd.: Bachelor i økonomi og IT fra Syddansk Universitet.
Titel: Produktdirektør for requirement & test management.

Martin har gennem de seneste 12 år arbejdet med test og testledelse. Han har rådgivet mange af de største danske IT-virksomheder, primært indenfor finans- og teleindustrien, ofte med fokus på testprocesser og opbygning af testorganisationer. Martin kommer senest fra en stilling som COO i TestHuset A/S.